معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده که اگر قوانین محیط زیست در ایران اجرا شوند، ۸۰ درصد از صنایع ایران تعطیل خواهند شد. به گفته عیسی کلانتری این صنایع شامل نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و حتی صنایع تولید مواد غذایی است. رئیس سازمان محیط زیست گفته است: «عمل به قوانین، مسائل اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا در بسیاری از مسائل صنعتی و اقتصادی ارزیابی‌های محیط زیستی انجام نشده است.» او از اصفهان مثال آورده و گفته: «اصفهان آبی برای خوردن و شرب ندارد اما صنایعی در اصفهان مشغول فعالیت هستند که میزان مصرف آب آنها بسیار بالا است.» معاونرئیس جمهوری اسلامی یادآوری کرده که همه رودخانه‌های کشور خشک شده‌اند و میزان متوسط آب در ۳۰ سال گذشته از ۱,۶میلیارد مترمکعب به فقط ۶ میلیون مترمکعب رسیده است. پیش از این عیسی کلانتری با صراحت اعلام کرده بود که آب تا ۵۰ سال آینده در ایران تمام می‌شود.