نمایشگاه «عرصه‌ی روزهای تهی» در موزه‌ لاکمای لس‌آنجلس: دروازه‌های زمان هنر ایران

هما نصیر – در نمایشگاهی از آثار برخی از مهم‌ترین هنرمندان ایران در کالیفرنیا، هنر گذشته و امروز ایران به هم می‌رسد. گفت‌وگویی با کیوریتور این نمایشگاه مستقل از دولت‌ها.