قسامه، سوگندی که همچنان بر دار می‌کند

معین خزائلی- با وجود پتانسیل بالای بی‌عدالتی در اصل قسامه و همچنین احتمال بالای درصد خطا در آن و نیز انتقادات و اعتراضات شدید بسیاری از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، چرا دستگاه قضایی ایران همچنان اصرار به اجرای این اصل و توسل به آن به عنوان یکی از اصول اثبات جنایت و در نتیجه صدور حکم قصاص و اعدام بر مبنای آن دارد؟