سپاه در مانور اخیر در تنگه هرمز موشک ضدکشتی آزمایش کرد

آزمایش موشکی در مانورهای سالانه سپاه پاسداران ایران غیرعادی نیست، اما واشنگتن مانور اخیر را به خاطر اجرای آن در آستانه آغاز تحریم‌ها «پیامی برای آمریکا» می‌داند.