شورای نگهبان سرانجام یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را تأیید کرد

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در این شورا بررسی و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.