سازمان ملل: چین منطقه مسلمانان اویغور را به اردوگاه بدل کرده است

کمیته رفع تبعیض نژادی تخمین می‌زند دو میلیون اقلیت مسلمان اویغور در «اردوگاه‌های تربیت سیاسی» در منطقه خودمختار سین‌کیانگ در بازداشت به سر می‌برند.