در ادامه اعتراض بازاریان به رکود و گرانی، بخشی از بازار کفش تهران یکشنبه ۲۱ مرداد برای دومین روز پیاپی تعطیل شد. در ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معترضان شعار می‌دهند: «مرگ بر گرانی» و «مرگ بر دیکتاتور». همزمان با این اقدام بازاریان، حضور ماموران امنیتی و لباس شخصی در بازار «گسترده» گزارش می‌شود. بازار کفاشان تهران روز شنبه نیز در اعتراض به وضعیت اقتصادی تعطیل شد.