دیوان عدالت اداری ایران سرانجام شرکت مخابرات را به قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی موظف کرد. این رای پس از آن صادر شد که شرکت مخابرات بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره را نپذیرفت. به گزارش منابع خبری هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ایران یکشنبه ۲۱ مرداد شکایت شرکت مخابرات مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رد کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران آبان ۱۳۹۵ با صدور بخشنامه‌ای، شرکت مخابرات را به انعقاد قرارداد رسمی با کارگزاران مخابرات روستایی مکلف اما این شرکت از پذیرش این بخشنامه خودداری کرد. به دنبال خودداری شرکت مخابرات شاغلان در مخابرات روستایی چندین تجمع اعتراضی مقابل شرکت مخابرات، مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کردند. با این حال شرکت مخابرات همچنان از پذیرش خواسته کارگران و اجرای قانون امتناع کرد. در ادامه این روند این شرکت با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه وزارت کار شد. کارگزاران مخابرات روستایی نیز در نامه‌ای سرگشاده از دیوان عدالت اداری خواستند که « به فریاد تظلم‌خواهی کارگران گوش دهد» و «حکم قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی» را تائید کند. بر اساس رای دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات باید تمامی ۶ هزار کارگزار مخابرات روستایی را به صورت رسمی استخدام کند.