کارخانه کیان کرد ملایر سرانجام تعطیل شد. مسئولان دولتی می‌گویند: تعطیلی موقت است و تمامی کارگران برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شوند. غلامرضا کارگر رئیس اداره کار شهرستان ملایر خبر تعطیلی این کارخانه را تائید کرده و گفته است: تعطیلی موقت و برای شش ماه است. کیان کرد یکی از واحدهای تولیدی منسوجات ایران با حدود ۲۷۰ کارگر است که پیش از این نیز از بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵ به دلیل بحران مالی تعطیل شده بود. پس از آن نیز در سال ۹۶ فعالیت کارخانه به مدت شش ماه متوقف شد تا سرانجام در دی سال گذشته استاندار همدان از «تامین منابع مالی» توسط بانک پاسارگاد برای راه‌اندازی دوباره این واحد تولیدی خبر داد. با این حال مقام‌های دولتی، بانک پاسارگاد و مالکان کارخانه به تعهدات خود عمل نکردند تا دستمزد و مزایای کارگران برای شش ماه به تعویق بیافتد. این وضعیت موجب افزایش اعتراض‌های کارگری در این واحد تولیدی و به دنبال آن ورود مقام‌های قضایی به پرونده کیان کرد شد. سعید احمدی‌فر دادستان ملایر شنبه ۲۰ مرداد از ورود رسمی «مدعی العموم» به این پرونده خبر داده و گفته بود: مدیرعامل کیان کرد احضار و مقرر شد مطالبات و معوق کارگران پرداخت شود. یک روز بعد اما خبرگزاری کار ایران، ایلنا، از تعطیلی کارخانه خبر داد. یکی از کارگران هم به این خبرگزاری گفته که سنوات کارگران به صورت چک به آنها پرداخت شده است.