سعید خال، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا در یک نشست خبری که دوشنبه ۲۲ مرداد در تهران برگزار شد اعلام کرد بهشت‌زهرا فقط تا پنج سال آینده ظرفیت تدفین متویان را دارد. از آن به بعد شهرداری می‌بایست گورستان تازه‌ای در تهران تأسیس کند. به گفته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، قیمت قبر در این گورستان حداکثر ۱۶ میلیون تومان است و روزانه ۱۵۰ نفر هم در این گورستان دفن می‌شوند. ۳۰ هزار نفر از کشته‌شدگان در جنگ ایران با عراق در بهشت‌زهرا دفن شده‌اند.