خامنه‌ای: در مذاکرات برجام بنده اشتباه کردم

رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را به صراحت رد کرد. به نظر خامنه‌ای سبب‌ساز بحران کنونی، دولت و نحوه مدیریت ارز بوده است نه تحریم‌ها.