انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران بدون اینکه آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر در ایران ارائه دهد، گفته است: «۷۶ درصد افرادی که دچار فقر شده‌اند، در روستاها زندگی می‌کنند.». پیش از این رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که ۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کند. به گفته او جمعیت زیر خط فقر و خط فقر طی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تا چهار برابر افزایش یافته است. برپایه گزارش نهادهای دولتی ۱۲ درصد جمعیت ایران در سال ۹۲ زیر خط فقر قرار داشته است. محسنی بندپی «بیکاری» را یکی از عوامل فقر در روستاها عنوان کرده و گفته است: جمعیت روستایی از ۵۰ درصد کل جمعیت در سال ۵۷ به ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن – معادل یک چهارم جمعیت- کاهش یافته است. افزایش مهاجرت از روستاها طی سال‌های گذشته موجب رشد مناطق حاشیه‌نشین در شهرها شده، به گونه‌ای که وزارت راه و شهرسازی از ۳۰ برابر شدن جمعیت حاشیه‌نشین خبر داده است.