وزارت خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه ۲۲ مرداد/ ۱۳ اوت اعلام کرد که قاسم عبدالله علی احمد، رهبر گروه سرایا الاشتر معروف به قاسم المومن را که در حال حاضر در ایران اقامت دارد را در فهرست افراد تروریستی قرار داده و او را تحریم کرده است. اقدام مسلحانه علیه حکومت بحرین، تأمین منابع مالی، سلاح و مواد منفجره از اتهامات عبدالله علی احمد است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرده، می‌گوید برای قطع دسترسی قاسم المومن به منابع لازم برای حملات تروریستی رهبر سرایا الاشتر را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده است.