مرگ تدریجی میان زباله‌ها

گود محمود آباد واقع در شهر ری، محلی است برای جمع‌آوری پس‌ماندهای تهران، ری و تجریش. سازمان مدیریت پسماند شهر تهران وظیفه دارد زباله‌ها را از بین ببرد. پیش تر خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماند کودکان کار را برای زباله‌گردی به کار می‌گیرد.
یک پژوهش نشان می‌دهد ۵۲ درصد کودکان زباله‌گرد داخل مراکز تفکیک زباله زندگی می‌کردند و سطح بهداشت آنها به شدت پایین است.