یک توده هوای غبارآلود از دوشنبه هفته جاری شهر قصرشیرین را فراگرفته است. چهارشنبه ۲۴ مرداد در سومین روز متوالی هوای این شهر محروم مرزی غبارآلود گزارش شده. سرپرست اداره هواشناسی قصرشیرین، میزان دید افقی ناشی از گرد و خاک در قصرشیرین را چهار هزار متر اعلام کرده و گفته است: «این میزان از حد استاندار یک هوای پاک و سالم (۱۰ هزار متر)، ۶ هزار متر کمتر است.» از ابتدای سال جاری تاکنون قصرشیرین در مجموع ۶۰ روز درگیر گرد و خاک بود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی نه تنها سلامت اهالی قصرشیرین، بلکه حتی شیوه زندگی آن‌ها نیز تحت تأثیر هوای غبارآلود قرار دارد. تندبادها و طوفان‌ها در بیابان‌های عراق، آسمان شهرهای مرزی ایران را غبارآلود می‌کنند. قصرشیرین ۲۷ هزار نفر جمعیت دارد.