انتقال رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان سنندج به زندان رجایی‌شهر

منتقل شدن رامین حسین پناهی از زندان‌ سنندج به زندان رجایی‌شهر، باعث افزایش نگرانی‌ها درباره اجرای ناگهانی حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد شده است.‌