اتهام تازه علیه نسرین ستوده: جاسوسی

نسرین ستوده که وکیل دختران خیابان انقلاب بود، پیش‌تر به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت شده بود.