به دنبال لغو پرواز ایلام به تهران و جایگزین شدن پرواز ایلام-مشهد با این پرواز، مسافران تهران در اعتراض به عوامل فرودگاه ایلام با آنان درگیر شدند. خبرآنلاین به نقل از منابع محلی از قول یکی از مسافران پرواز ایلام-تهران نوشته است: «دلار و مسافران عراقی به مسافران ایلامی ترجیح داده شده‌اند که این مایه‌ شرمساری برای فرودگاه ایلام است.» بر اساس این خبر درگیری فیزیکی از آنجا آغاز شده است که هواپیمای پرواز تهران-ایلام پس از آن‌که در فرودگاه ایلام به زمین نشسته و طبق روال می‌بایستی مسافران ایلام-تهران را جابه‌جا می‌کرده، مسافران ایلام-مشهد را سوار کرده است که همین امر باعث تنش و درگیری فیزیکی مسافران با عوامل فرودگاه و پرواز شده است.