نامه بازنشستگان کشوری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران و فراخوان آنها به تجمع اعتراضی در صورت برآورده‌نشدن مطالبات با استقبال بازنشستگان در نقاط مختلف ایران روبرو شده است. شمار امضاهای این نامه سرگشاده رو به افزایش است. به گفته کانال خبری «اردوی کار»، بیش از ۶۱۰۰ تن تا ظهر چهارشنبه ۲۴ مرداد این نامه را از شهرهای مختلف سراسر ایران امضا کرده‌اند. شماری از بازنشستگان کشوری دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان از بی‌توجهی آنها و دولت حسن روحانی به مشکلات معیشتی بازنشستگان انتقاد کردند. این نامه را خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) بدون هشدار سطور پایانی آن منتشر کرد. بازنشستگان هشدار داده اند که «وزیر (سرپرست) جدید وزارت کار ... موضع خویش را در قبال خواسته های بحق ما را که شامل حقوق طبق خط فقر (۶ میلیون تومان)، خدمات بیمه درمانی کامل و کارآمد است بصورت شفاف بیان فرمایند. در غیر اینصورت ما بازنشستگان از اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای احیای حق قانونی خود استفاده نموده و تجمع در مقابل کلیه نهادهایی که تا کنون نسبت به تضییع حقوق قانونی مغفول ما اقدامی بعمل نیاورده و سکوت اختیار کرده اند استفاده خواهیم نمود.» بحران اقتصادی در ایران درصد جمعیت دچار به فقر مطلق را افزایش داده است. حسین راغفر، اقتصاددان فروردین امسال هشدار داد که یک‌سوم جمعیت کشور دچار فقر مطلق شده‌اند.