هفت نفر از درویشان گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث گلستان هفتم که پیشتر از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرده بودند، به ۵۹سال حبس تعزیری، ۶۶۶ ضربه شلاق، ۱۴سال تبعید و ۱۴سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. سایت مجذوبان نور با اعلام این خبر نوشته است نکته قابل توجه در احکام این دراویش گنابادی، اعمال ماده ۲۳ (اختیار قاضی برای در نظر گرفتن مجازات تکمیلی) و صدور حکم دو سال تبعید برای تمامی آنان است. جزییات احکام صادر شده برای این افراد از این قرار است: مهدی مهدوی‌فر: ۱۳.۵سال حبس تعزیری، ۱۴۸ضربه شلاق، دو سال تبعید به نیک‌شهر سیستان و بلوچستان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی. بشیر ریاحی: ۱۰.۵سال حبس تعزیری، ۱۴۸ضربه شلاق، دو سال تبعید به خاف سیستان و بلوچستان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی. سخاوت سلیمی: هفت سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق، دو سال تبعید به نیک‌شهر سیستان و بلوچستان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی. ابوالفضل صحرایی: هفت سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق، دو سال تبعید به سربیشه سیستان و بلوچستان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی. رستم سگوند: هفت سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق، دو سال تبعید به نهبندان سیستان و بلوچستان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی. مرتضی کنگرلو: هفت سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق، دو سال تبعید به سربیشه و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی. اردشیر عشایری، هفت سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق، دو سال تبعید به سراوان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی. دوم مرداد ماه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته بود: «در مورد ۲۵نفر از متهمان که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم و حکم به نحو حضوری صادر شد.»