Share

درگیری که در غزنی بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان صورت گرفت تلفات و خسارات زیادی داده که آمار دقیق آن را نه دولت افغانستان اعلام کرده است و نه دیگر سازمان‌های بین‌المللی. به گفته شاهدان تلفات جانی و خسارات مردم محلی بیش از آن است که در گزارش‌ها بازتاب می یابد.

یاسان یاسان دو روز پیش خود را به کابل رسانده و از دیده و شنیده‌هایش با زمانه گفت‌وگو کرد

گذشته از این که در دو روز اول درگیری اجساد کشته‌شدگان در خیابان‌ها مانده بود و فرصت و امکان جمع کردن آنها وجود نداشت، ساکنانی که شهر را ترک کرده بودند در جاده‌های بین شهری هدف شلیک طالبان از کمین‌های جاده‌ای می‌شدند.

یاسان یاسان، روزنامه‌نگار و دانشجوی پزشکی مقیم غزنی از دیده و مشاهده‌های خود با رادیو زمانه صحبت کرد و گفت هیچ کمکی تا حال به مردم غزنی صورت نگرفته است و فضای وحشت و نگرانی در شهر حکم‌فرماست.

بانو یاسان می‌گوید که دو روز پیش وقتی شهر غزنی را ترک می‌کرده شاهد برخوردهای شدید طالبان با مردم فراری شده است. او و دیگر شاهدان می‌گویند طالبان کارمندان دولتی را با خود می‌بردند و بقیه مردم را هدف گلوله قرار می‌دادند. بسیاری که موفق شده اند شهر را ترک کنند از جاده‌های فرعی عبور کرده اند و خود را به شهر کابل و دیگر شهرهای اطراف غزنی رسانده اند.

بسیاری از این فراریان با وجود این که خود را به مناطق امن رسانده اند، سرپناه ندارند و به خانه‌های دوست و آشنا و اقوام خود پناه برده اند و بسیاری نیز سرگردان اند.

بانو یاسان می‌گوید مردم غزنی کمک می‌خواهند و مواد غذایی و سرپناه که تا حال متاسفانه نه از جانب دولت و نه از جانب سازمان‌های خارجی به این مردم کمکی صورت نگرفته است. تمام فروشگاههای مواد غذایی در نتیجه حمله‌های چند روز گذشته از بین رفته یا بسته شده و مردم جایی برای تهیه غذا ندارند.

به گفت‌وگوی با یاسان یاسان در اینجا می‌توانید گوش بدهید:

Share