دو شرکت آلمانی دیگر همکاری خود با ایران را قطع کردند

«دویچه تِلِکوم» و «دویچه بان» که با سهام دولتی در آلمان فعالیت دارند، درخواست اتحادیه اروپا برای حفظ روابط تجاری با ایران نادیده گرفتند و پروژه‌هایشان در ایران را متوقف کردند.