احمد محمدی‌فر، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفته است در ایران حدوداً ۱,۵ میلیون نفر پناهنده و مهاجر قانونی زندگی می‌کنند. حدود ۸۳۰ هزار نفر از آنان از اتباعی هستند که در گذشته مجوز‌های قانونی اقامت داشته‌اند، اما بنا بر دلایل مختلفی این مجوز تمدید نشده است. وزارت کشور این اشخاص را شناسایی و سرشماری کرده است. به گفته محمدی‌فر، دولت ایران با دولت افغانستان برای بازگرداندن داوطلبانه این گروه از مهاجران تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده است.