شمار بازنشستگان امضاء کننده نامه سرگشاده به مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس به بیش از ۱۳ هزار تن رسید. بازنشستگان در این نامه از نمایندگان مجلس خواسته اند که «بی تفاوتی وعدم پاسخگویی و پیگیری مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان» را کنار بگذارند. آنها همچنین از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم خواسته اند موضع‌اش را «در قبال خواسته‌های بحق بازنشستگان که شامل حقوق طبق خط فقر (۶ میلیون تومان)، خدمات بیمه درمانی کامل و کارآمد است» بصورت شفاف بیان کند. بازنشستگان نوشته‌اند «عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موجب اختلاف حقوق بازنشستگان سنوات مختلف نسبت به یکدیگر و دیگر شاغلین و باعث تبعیض شدید شده» و مسئولان «اعتراض‌های مکرر» بازنشستگان را نادیده گرفته‌اند. آنها در پایان نامه هشدار داده‌اند در صورتی که به خواسته‌هایشان پاسخ داده نشود، «از اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای احیای حق قانونی خود استفاده نموده و تجمع در مقابل کلیه نهادهایی که تا کنون نسبت به تضییع حقوق قانونی مغفول ما اقدامی بعمل نیاورده و سکوت اختیار کرده‌اند استفاده خواهیم نمود.» جمع‌آوری امضاء برای این نامه تا پایان مرداد امسال ادامه خواهد داشت.