رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران افزایش شهریه مراکز پیش‌دبستانی دولتی را تائید کرد. او گفته که میزان افزایش شهریه‌ها «نباید بیشتر از ۱۵ درصد باشد». پیش از این سازمان بهزیستی شهریه مهدکودک‌ها را از ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده بود.شهریه مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها در حالی افزایش یافته که بر اساس گزارش مرکز آمار، خانوارها به دلیل افزایش هزینه‌ها، هزینه آموزش را کاهش می‌دهند. با این حال وزارت آموزش و پرورش ایران همچنان «خصوصی‌سازی مدارس» و «خرید خدمت از بخش خصوصی» را به عنوان برنامه‌های اصلی در پیش گرفته است. حکیم‌زاده گفته که خصوصی‌سازی امسال در دوره پیش‌دبستانی اجرایی نخواهد شد. به گفته او «قرار نیست پیش‌دبستانی‌های ضمیمه مدارس دولتی کاهش یابد». او عدم دستیابی به نرخ ۷۱ درصدی پوشش دوره پیش‌دبستانی را دلیل این تصمیم دانسته و گفته: کاهش مراکز دولتی موجب «ریزش تعداد کودکان پیش‌دبستانی» خواهد شد.