شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نپذیرفت

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی، مغایر با «شرع مقدس و قانون اساسی» تشخیص داده شده است.