ادامه همکاری تهران و پکن به قیمت اعطای امتیازهای ویژه به چین

منتقدان نگرانند که حفظ چین به عنوان متحد برای ایران گران تمام شود. مانند نمونه اخیر: اعطای امتیاز طولانی‌مدت ماهیگیری در آب‌های عمیق جنوب ایران.