وزیر دفاع ایران: توسعه قدرت موشکی اولویت دارد

امیر حاتمی با اشاره به لیبی هشدار داد که تهران با مذاکره مسیر مشابهی را پی نمی‌گیرد. ادعاهای جدید درباره افزایش توان نظامی ایران همزمان است با افزایش تنش‌ها با آمریکا بر سر برجام.