فشار بیشتر بر روحانی: طرح استیضاح وزیران کشاورزی و اقتصاد

پس از اعلام وصول سوال از رئیس جمهوری و استیضاح وزیر کار، حالا مجلس کرباسیان و حجتی را هم به مجلس فراخوانده است.