حسین بانکی کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت شامگاه یکشنبه ۲۸ مرداد در برنامه پایش تلویزیون جمهوری اسلامی در مورد فرار مالیاتی پزشکان گفت در ایران حدوداً ۴۰ هزار پزشک متخصص فعالیت می‌کنند که درآمد سالیانه آن‌ها ۲۴ هزار میلیارد تومان است. دندان‌پزشکان هم سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارند. به این ترتیب بر اساس ۲۰ درصد مالیات، پزشکان و دندان‌پزشکان می‌بایست ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند اما در عمل آن‌ها سالانه فقط ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات به خزانه دولت واریز می‌کنند.