توتال رسماً از پارس جنوبی خارج شد

وزارت نفت ایران تا آخرین لحظات خروج کامل شرکت توتال از پروژه توسعه پارس جنوبی را به‌شکل رسمی اعلام نکرده بود. وزیر نفت نامی از شرکت جایگزین نبرد.