#اعتراضات ــ از میان آنها: اعتراض شبانه شهروندان مریوان به عدم جمع‌آوری زباله‌

علاوه بر این، اعتراض مالباختگان موسسه کاسپین و اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز و همچنین اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروهی از رانندگان ماهشهر خبرساز بود.