روحانی: فرماندهان نظامی با رأی مردم انتخاب شوند

رئیس جمهوری اسلامی نیز مانند «رهبر» اعلام کرد که آمریکا به ایران حمله نظامی نمی‌کند. روحانی گفت فرماندهان نظامی باید مورد تأیید مردم باشند.