پناهجویان سوری بعد از بازگشت به کشورشان بازداشت می‌شوند

بشار اسد اعلام کرده که پناهجویانی که به سوریه بازمی‌گردند می‌توانند در امنیت زندگی کنند. برخی از این پناهجویان اما با یک تلفن مشکوک زندانی می‌شوند.