ابوبکر بغدادی: در «زمین خدا» اتفاقات تازه‌ای می‌افتد

صدای منسوب به خلیفه خودخوانده گروه دولت اسلامی از طرفدارانش خواسته است پایداری کنند. او نوید داده که به زودی جنگ سوریه به مسیر دیگری می‌افتد.