قیس خزعلی، روحانی شیعه عراقی و «عصائب اهل حق»، گروه شبه‌نظامی شیعه طرفدار ایران پیشنهاد داده است که برای پایان دادن به «سهمیه‌بندی‌ها و فساد» در عراق ، نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاستی تغییر کند. احزاب عراقی که در انتخابات پارلمانی این کشور به پارلمان راه یافته‌اند در حال گفت‌وگو برای تشکیل فراکسیون اکثریت‌اند. دادگاه فدرال عراق نتایج انتخابات پارلمانی را تأیید کرده و جبهه‌های النصر، الحکمه، سائرون و الوطنیه در بیانیه پایانی نشست هتل بابل با تشکیل هسته اولیه فراکسیون اکثریت موافقت کرده‌اند.