کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه که از پنج روز قبل تاکنون در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان در اعتصاب به سر می‌برند از خبرنگاران رسانه‌های داخلی دعوت کرده‌اند که برای پوشش خبری این اعتصاب به کارخانه نیشکر هفت‌تپه بروند. علاوه بر عدم پرداخت سه ماه دستمزد و هشت ماه حق بن، کارگران به زمین‌خواری کارفرما نیز معترض‌اند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گوید اسناد واگذاری واحد «خوراک دام» این مجتمع به شرکت «سرزمین مهر و ماه» را منتشر کرده است. این سندیکا اعلام کرده که شرکت نامبرده متعلق به فرزندان مدیران فعلی نیشکر هفت‌تپه است.