ایران، زندان ایرانیان

بریتیش ایرویز اعلام کرد از ماه آینده پروازهایش به تهران را قطع می‌کند. بعد از برجام، طبقه متوسط به گشایش‌هایی دل بسته بود. اکنون اما نومید و سرخورده شده.