دادگاه شهرستان بانه در استان کردستان شجاع حسین‌زاده، مدیر کانال تلگرامی بانه‌نیوز را به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. به گزارش آژانس خبری موکریان، حسین‌زاده از سوی شعبه ۱۰۲دادگاه کیفری دو شهرستان بانه به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شجاع حسین‌زاده ضمن تایید این خبر گفته است: «اوایل فیلترینگ شبکە اجتماعی تلگرام پستی با مضمون طنز در کانال منتشر کردیم که اشاره داشت به چرخاندن کلید آقای روحانی در جهت مخالف و اینکه به برخی از وعده‌های خود عمل نکرده است که این پُست تلگرامی در دادگاه توهین به رئیس جمهور قلمداد شد و بنده از طرف دادگاه به شلاق محکوم شده‌ام.» به گفته این فعال تلگرامی حکم صادره غیابی بوده و ظرف مدت ۲۰‌ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه خواهد بود. صدور و اجرای حکم شلاق در ایران در حالی است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده و ایران نیز این میثاق‌نامه را پذیرفته است.