عربستان و عراق بازار نفت ایران در اروپا را به دست گرفتند

از آغاز سال جاری میلادی صادرات ایران به اروپا ۳۵ درصد کاهش یافته در حالی که میزان صادرات عربستان سعودی دو برابر شده و صادرات عراق نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است.