ترکیه: راه‌حل نظامی برای ادلب فاجعه‌بار است

ایران، روسیه و ترکیه به نشست قانون اساسی جدید سوریه دعوت شده‌اند. در همان حال وزیر خارجه ترکیه در مسکو نسبت به حمله نظامی به ادلب هشدار داده است.