گفت‌وگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران

سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده و انباشتی از محل آن صورت نگرفته؛ یعنی شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگر بوده‌ایم.