انتقاد آمریکا از کمک مالی اروپا به ایران

رئیس گروه تازه‌تأسیس اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده که کمک مالی اروپا به ایران در چنین شرایطی «پیام اشتباه در زمانی اشتباه» است و «مانع تغییرات معنادار» در سیاست‌های تهران می‌شود.