آمریکا ۲۰۰ میلیون دلار کمک‌ مالی به فلسطین را قطع کرد

واشنگتن یکی از دلایل قطع کمک‌ مالی به فلسطین را حکمرانی حماس بر غزه خواند. ساکنان این باریکه فقرزده با دو میلیون جمعیت جمعه بار دیگر در حصار مرزی با اسرائیل دست به اعتراض زدند.