بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، مقاومت مردم و کاهش شماران مسافران پروازهای داخلی سبب شده تا قیمت بلیط هواپیما در ایران کاهش پیدا کند. اواسط مردماه امسال اعلام شد «قیمت بلیط پروازهای داخلی ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است». نوسانات بازار ارز و تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران یکی از دلایل افزایش قیمت بلیط‌های داخلی عنوان شده بود. اکنون خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته «در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت بلیط پروازهای تهران به تبریز و بالعکس بودیم اما وقتی فقط چندروز مردم از پروازهای غیرضروری اجتناب کردند و چند هواپیما با صندلی‌های خالی پریدند، قیمت‌ها نصف شد».