روسیه: آمریکا و متحدانش به دنبال بهانه‌ای برای حمله نظامی به سوریه‌اند

ادعای روسیه درباره قصد جبهه تحریر شام برای حمله شیمیایی پس از آن مطرح شد که واشنگتن نسبت به انجام عملیات نظامی در صورت استفاده اسد از تسلیحات شیمیایی هشدار داد.