فرمانده نیروی دریایی سپاه خواهان خروج نیروهای خارجی از خلیج فارس شد

علیرضا تنگسیری در نخستین اظهاراتش بعد از انتصاب به سمت فرماندهی نیروی دریایی سپاه گفت ایران به تنهایی می‌تواند امنیت خلیج فارس را تأمین کند.