روحانی در مجلس: مردم در آینده نظام دچار تردید شده‌اند

رئیس جمهوری اسلامی پذیرفت که در کشور بحران وجود دارد. پاسخ او اما ساده بود: علت نومیدی و تردید مردم توطئه‌های کاخ سفید است.