آرمان غفوری، مدافع حق برخورداری از محیط زیست سالم، ۳۵روز است که ناپدید شده. برابر اطلاع منابع حقوق بشری، به دنبال بازداشت آقای غفوری، خانواده او از سوی اطلاعات سپاه مریوان به شدت تحت فشار هستند. پیشتر از این خانواده خواسته شده بود «خبر کذب» آزادی فرزندشان را به رسانه‌ها بدهند. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در حساب کاربری توئیتر خود با اشاره به موضوع ناپدید شدن آرمان غفوری نوشته است با توجه به بیماری قلبی این فعال محیط زیست، خطر از دست دادن جان او مطرح است. روز دوشنبه پنجم شهریور، فعالان مدنی مریوان برای روشن شدن وضعیت این فعال زیست محیطی، مقابل فرمانداری مریوان تجمع کردند که به درخواست فرماندار قرار شد چند نفر به نمایندگی از دیگر فعالان و مردم نگران مریوان به ساختمان فرمانداری مراجعه و با فرماندار گفت‌و‌گو کنند. به گزارش منابع محلی این گفت‌و‌گو اما به نتیجه روشنی نرسید و فرماندار این شهر هیچ‌گونه پاسخ روشنی درباره وضعیت آرمان غفوری به افراد پیگیر وضعیت او نداد. فعالان مدنی پیگیر وضعیت آرمان غفوری اما پس از ملاقات با فرماندار مریوان، برای دیدار با خانواده این فعال محیط زیست به منزل آنان مراجعه کردند. خانواده این عضو انجمن سبز چیا به این فعالان مدنی گفتند که طبق وعده‌ای که به آنها داده شده است، قرار شده تا سه روز دیگر، آرمان غفوری آزاد شود. برای پیگیری وضعیت این فعال محیط زیست، هشتگآرمان غفوری کجاست در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است.