مضحکه مبارزه با فساد اقتصادی: «غیبت دانه درشت‌ها»

متهمانی که محاکمه شدند نقشی در بازار ارز نداشتند. کارت‌های ملی خود را در ازای دریافت مبلغ «ناچیزی» به دیگران اجاره دادند. دلار را آنها خریدند و سودش را بردند.